MEMBER

3年生

①好きな食べ物 ②尊敬する人 ③目標

井本 海月

井本 海月

①寿司、スナップエンドウ ②荒木史織
③全国敵なし!!

末吉 美優

末吉 美優

①焼肉 ②迫田先生、菊池先生
③日本一!!

高松 亜実

高松 亜実

①パスタ ②迫田先生、菊池先生
③日本一

2年生

郡 芽菜

荒武 芽菜

全国で通用する選手になる!

1年生

宝徳 伶奈

大会で優勝する!

渡辺 栞凪

全国で勝てるようになる!

押川 紀美

全国大会で優勝に貢献する!

辻  彩乃

全国大会に行く!